Bizi Takip Edin!

a

ÖHDER

YKS 2020 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda 2020 yılı kontenjanları kapsamında, programlara verilecek kontenjanlar değerlendirilerek bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Tıp programı 16 bin 448,
 • Diş Hekimliği 7 bin 752,
 • Eczacılık 3 bin 893,
 • Ebelik 4 bin 74,
 • Hemşirelik 16 bin 239

Hemşirelik lisans programında 2019 yılında 15 bin olan kontenjan sayısı bin 239 arttırılarak, 16 bin 239’a ulaşması hemşirelik öğrencileri olarak bizleri derinden üzmüştür. Türkiye’de bulunan yaklaşık 60 bin hemşirelik öğrencisinin ortak olarak yaşadığı sorunlara “YÖK ve İlgili Kurumlar” tarafından çözüm bulunması gerekirken kontenjanların artırılması, gündemde olan ve hızlıca çözümlenmesi gereken konuların ötelendiğini göstermektedir. Bu yaklaşımın hemşirelik mesleğimizin geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirtmekle birlikte; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını göz önüne aldığımızda nitelikli sağlık bakım hizmetinin verilmesinde istenilen başarıya ulaşmada aksaklıklar oluşturacağını ve birçok
sorunu da beraberinde getirebileceğini öngörmekteyiz.

Hemşirelik öğrencileri olarak tüm bu sorunların yaşanmaması için taleplerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 1. Üniversite Hemşirelik Bölümü lisans programlarına öğrenci alımlarının ihtiyaca göre dengeli sayıda tutulması, başarı sıralaması şartı getirilmesi ve kontenjanların azaltılması,
 2. Yeni hemşirelik bölümlerinin açılmaması, Hemşirelik alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin sayıca arttırılarak var olan hemşirelik kadrolarına atanması, alan dışı atamalara izin verilmemesi,
 3. Klinik uygulamaya çıkılan kurumlarda koşulların iyileştirilmesi, öğrenci hemşirelere rehberlik edecek mentör hemşire sayısının arttırılması,
 4. Okulların fiziki şartlarının (derslikler, laboratuvarlar, eğitim materyalleri vb.) iyileştirilmesi,
 5. Hemşirelik öğrencilerin öğrenim süresince hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişiminin arttırılması için sosyal projelere ve bilimsel aktivitelere katılımlarının desteklenmesi,
 6. Hemşirelik eğitiminin standartlaştırılarak, kalitesinin arttırılması ve nitelikli eğitim alma hakkımızın engellenmemesi

Geleceğin hemşireleri olarak bizler bu taleplerimizin dikkate alınmasını ve ivedilikle yerine getirilmesi
istiyoruz.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood