Bizi Takip Edin!

Sık Sorulan Sorular

Öğrenci Hemşireler Derneği’nin kuruluş amacı nedir?

Öğrenci Hemşireler Derneği’nin ilk kuruluş amacı; öğrenci hemşireleri bir araya getirerek, mesleki bilincin ve birlikteliklerin gelişimini sağlamak olup ilk etkinliklerine sosyal aktivitelerle başlamıştır.

Zamanla değişen eğitim sistemi, dernekleşmeye olan bakış açısı ve öğrenci hemşirelerin mesleki farkındalığıyla üniversitelerde ÖHDER temsilcileri seçilmeye başlanarak, öğrenci hemşirelerin gücü/sesi yurdun dört köşesine yayılmaya başlamıştır. Kurulduğu günden bu güne; mesleki örgütlenmenin sağlanması, bilimsel, mesleki ve sosyal bir platformda bir araya gelme amacı ile birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 14. yılını kutladığımız derneğimiz, gücünü özverili çalışan hemşirelik öğrencilerinden almış, bugünlere öğrencilerin emeği ve hocalarımızın desteğiyle gelmiştir.

Öğrenci Hemşireler Derneği’nin faaliyet alanları nelerdir?
 • Öğrenci hemşirelerin erken örgütlenmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak.
 • Öğrenci hemşirelerin sağlık alanındaki güncel gelişmeleri takip etmesine yardımcı olmak.
 • Öğrenci hemşireler ile ilgili araştırmalar yapmak ve araştırmalarını teşvik etmek.
 • Öğrenci hemşireler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak.
 • Öğrenci hemşireler arasında iletişimi sağlamak.
 • Öğrenci hemşirelerin haklarını korumak ve temin etmek için faaliyet göstermek.
 • Dernek siyasi konularda ve din ile ilgili konularda faaliyet göstermez.
 • Dernek faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılap’larını gözetmek.
Öğrenci Hemşireler Derneği dernek amaçlarını gerçekleştirmek için hangi konularda faaliyetlerde bulunur?
 • Öğrenci hemşireler ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve uygun bulduklarını desteklemek.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki öğrenci hemşireler ile ilgili konferans, kongre ve toplantılara derneği temsil eden üyeler göndermek.
 • Derneğin amaçları ile sınırlı olarak kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, sergiler vb. türden toplantı ve çalışmalar düzenlemek.
 • Hemşirelik mesleğinin gelişmesiyle ilgili çalışmalarda diğer hemşirelik dernekleri ile beraber çalışmak.
 • Öğrencilerin hemşirelik bakımının niteliğini arttırmak için ilgili kuruluşlara ve devlete yardımcı olmak.
 • Tüzük ve dernekler yasasının kurallarına uygun olarak, yine bu tüzük yasasının öngördüğü düzen ve koşullar içinde, benzer ilgili yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapmak, toplantılara katılmak, gerektiğinde uzman ve konuklar çağırmak.
 • Halkın eğitimi için eğitim programları düzenlemek ve halk sağlığı ile ilgili çalışmalara destek vermek.
 • Öğrenci hemşirelerin belirli hasta grupları veya dezavantajlı grupları ile bütünleşmesini ve dayanışmasını sağlamak için sosyal faaliyetler düzenlemek ve katılmak.
 • Hemşirelik eğitimi ve öğrenci hemşireler ile ilgili yayın yapmak, yaptırmak. (Ders kitapları, dergi, broşür, bülten vb.)
 • Sosyal dayanışmayı sağlamak için yemek, gezi vb. gibi sosyal faaliyetler düzenlemek.
 • Öğrenci hemşirelerin sanat becerilerini geliştirmek için kurslar açmak, sergiler ve sanat etkinlikleri düzenlemek.
Öğrenci Hemşireler Derneği kimleri temsil etmektedir?

Öğrenci Hemşireler Derneği 2006 yılında İzmir’de kurulmuş olup, yaptığı tüm faaliyetlerinde “Ben Yok, Biz Varız!”, “Bir Hemşire, Binlerce Hayat!” ilkesiyle hareket ederek; Türkiye’deki  93 üniversitede temsiliyeti ve 9000’i aşan üyesiyle tüm lisans hemşirelik öğrencilerini temsil eden ulusal bir dernektir.

Ayrıca tüm lisans hemşirelik öğrencilerinin bu alanda üye olabileceği tek resmi kurum olma ayrıcalığını taşımaktadır.

Öğrenci Hemşireler Derneği’ne kimler üye olabilir?

Öğrenci Hemşireler Derneği’ne; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan hemşirelik bölümü öğrencileri üye olabilmektedir.

Öğrenci Hemşireler Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Derneğimize üye olmak için web sitemizdeki “ÜYE OL” kısmına gidebilirsiniz.

Buraya tıklayarak gidebilirsiniz

Öğrenci Hemşireler Derneği’ne üye olmanın ne gibi avantajları vardır?

Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum gibi düzenlediğimiz birçok bilimsel etkinliğe katılarak kendinize kişisel, mesleki kazanımlar kazanabilirsiniz. Bunun yanında derneğimizin düzenlediği etkinliklerde etkinlik ücretlerinde dernek üyelerimize uyguladığımız indirimden yararlanabilirsiniz.

Eğlenmek ve sosyalleşmek istiyorsanız , sinema&tiyatro etkinlikleri, kahvaltılar, yarışmalar, kermesler vb. etkinliklerimize katılarak çeşitli üniversite ve illerden öğrenci hemşirelerle tanışma fırsatı bulabilirsiniz.

İnsanlara yardım etmeyi seviyor ve beraber hareket etmek istiyorsanız; huzurevi&bakımevi ziyaretlerimizde bizimle olabilir, engelleri kaldırmak için başlattığımız işaret dili kurslarına katılarak bu harekette yanımızda olabilirsiniz.

Haklarınızın savunulmasını istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız köşe yazıları, raporlar, röportajlar, görüşmeler aracılığıyla yaptığımız uğraşlara destek olabilirsiniz.

Birlik ve beraberlik içerisinde etkinlikler düzenleyerek hem organizasyon oluşturma yeteneklerinizi geliştirebilir, hem de sosyal ilişkiler kurarak bireysel gelişimize katkı sağlayacak etkinliklere katılıp derneğimizin birçok avantajlarından faydalanma fırsatı bulabilirsiniz.

Öğrenci Hemşireler Derneği üyeliğim mezun olduktan sonra devam eder mi?

Derneğimize üyelik başvurusu kabul edilen üyelerimizin; mezuniyet sonrasında da üyelikleri devam etmekte olup, kendi isteği ile istifa eden üyelerimizin veya sonradan dernek tüzüğümüzde belirtilen dernek üyelik koşullarını  sağlamadığı tespit edilen üyelerimizin üyelikleri düşürülmektedir.

Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu, Temsilcileri ve Komisyon Başkanları nasıl seçilir? Aday olmak için herhangi bir şart mevcut mudur?

Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu- Denetim Kurulu seçimleri: Dernek tüzüğünde belirtildiği üzere her yıl Ekim ayı içerisinde derneğin merkezi olan İzmir ilinde gerçekleştirilmekte olup, “Genel Kurul”a katılan dernek üyelerinin oyları ile 1 yıllık süreliğine seçilirler. Yönetim Kurulu – Denetim Kurulu’na aday olabilmek için aktif üye olmak (Hemşirelik Bölümü Lisans veya  Yüksek Lisans programında okuyor olmak.) gerekmektedir.

Öğrenci Hemşireler Derneği Temsilcileri ve Komisyon Başkanları seçimleri: ÖHDER Yönetim Kurulu; Temsilci başvuru dosyası-formu oluşturarak derneğin sosyal medya organları aracılığı ile üyelerin başvurularına sunmaktadır. Okulunda ÖHDER temsilcisi olmak isteyen hemşirelik bölümü lisans öğrencileri başvurularını gerçekleştirdikten sonra Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihlerde tüm adaylar önceden belirlenmiş olan temsilci seçilme kriterleri doğrultusunda yüz yüze  mülakata alınırlar ve mülakat sonucu en geç bir ay içerisinde adaylara mail yoluyla olumlu ya da olumsuz olarak iletilir.

Temsilci adaylarının derneğe üyelikleri yoksa en kısa sürede üyeliklerini gerçekleştirmeleri talep edilir. Aksi takdirde temsilciliği onaylanmayacak olup, görev tanımları geçersiz sayılacaktır.

Kendi okulunda temsilci seçilen ekip arkadaşımız, temsilci olduğu süre zarfı içerisinde derneğin komisyonlarının her birine ( Tanıtım ve Öğrenci İlişkileri Komisyonu, Basın Yayın Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Gezi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ve Eğitim Kongre Konferans Komisyonu) birer komisyon başkanı seçmektedir. Temsilci okul komisyon başkanlarını seçme konusunda inisiyatife sahiptir. Komisyon başkanı adaylarının derneğe üyelikleri yoksa en kısa sürede üyeliklerini gerçekleştirmeleri talep edilir. Aksi takdirde görev tanımları geçersiz sayılmaktadır.

Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde (UHOK) Öğrenci Hemşireler Derneği’nin (ÖHDER) yeri nedir?

Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi öğrenci hemşirelerin bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerini arttırmayı sağlayacak bilimsel programları ve mesleki birlik beraberliği aşılayan sosyal programları ile her sene güncel bir tema başlığı altında gerçekleştirilen, Türkiye’nin dört bir köşesinden öğrenciyi ortak bir platformda buluşturan gelenekselleşmiş ulusal bir kongredir.

Her yıl düzenlenen kongrede aday alan okullar sunumlarını yapmakta ve aday olan okullardan biri oylama ile seçilerek bir sonraki sene kongrenin yeri belirlenmektedir.

Kongre, ev sahipliğine hak kazanan okul tarafından gerçekleştirilmektedir. ÖHDER Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne 2011 yılı itibariyle aktif katılım sağlarken, 2014 yılı itibari ile UHOK’ta (2015, 2017, 2018, 2019) “Düzenleme Kurulları”nda yer alarak hem bilimsel hem sosyal programlar kapsamında katkı sunmuştur ve katkı sunmaya devam emektedir.

2020 yılında gerçekleştirilecek olan 19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri ev sahipliğinde Edirne’de düzenlenecektir.

Öğrenci Hemşireler Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu arasındaki fark nedir?

Dernekler, Genel Merkez’lerine bağlı olmak üzere Şube/Temsilci/Temsilcilik/Komisyonlar gibi alt çalışma gruplarını oluşturarak tüzükleri gereği temsil etmiş oldukları değerleri, vizyon ve misyonlarını dikkate alarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Öğrenci Hemşireler Derneği;

Öğrenci Hemşireler Derneği 2006 yılında öğrenci hemşirelerin öncülüğünde İzmir’de kurulmuş olup; Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora okuyan hemşirelik bölümü öğrencilerinin bu alanda üye olabileceği tek resmi sivil toplum kuruluşu (STK) olma ayrıcalığını taşımakla birlikte, lisans hemşirelik bölümü okuyan öğrencileri temsil eden ulusal bir dernektir.

Türk Hemşireler Derneği;

Türk Hemşireler Derneği, “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” olarak 1933 yılında gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulmuş olup, 1943 tarihinde Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Türkiye’de Sağlık Meslek Lisesi (Sağlık Memurluğu, Hemşirelik-Ebelik Karma Program), Ön Lisans ve Lisans Hemşirelik Bölümü Programlarından birinden mezun olmuş, “Hemşirelik Diploması” Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olan ve aktif olarak görev yapan hemşirelerin üye olabileceği ulusal bir dernektir.

Öğrenci Hemşireler Derneği çalışmalarını;

Yönetim ve Denetim Kurulları başta olmak üzere tamamı hemşirelik öğrencilerinden oluşan,

1) Üniversite Temsilcileri ve Temsilcileri ile birlikte kendisine bağlı 5 Komisyon Başkanı ve üyeleri,

2) Türkiye Geneli Genel Merkez’e bağlı 5 Komisyonu (Tanıtım ve Öğrenci İlişkileri Komisyonu, Basın ve Yayın Yönetimi Komisyonu, Eğitim, Kongre ve Konferans Çalışmaları Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu), Komisyon Başkanları, Koordinatorleri ve üyeleri ile birlikte çalışmalarını ulusal&uluslararası alanda yapmaktadır.

Türk Hemşireler Derneği Çalışmalarını;

Yönetim ve Denetim Kurulları başta olmak üzere,

İl Şubeleri, İl Temsilcileri ve Genel Merkez’e bağlı olmak üzere 8 Komisyonu ( Etik Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Komisyonu, INC ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu, THD Öğrenci Komisyonu, Tanıtım ve Medya Komisyonu, Bilimsel Çalışma Komisyonu) ile çalışmalarını ulusal&uluslararası alanda yapmaktadır.

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu (THDÖK)

Türk Hemşireler Derneği’nin 8 alt çalışma komisyonundan biri olarak 2012 yılında kurulmuş olup; Yönetim Kurulu tarafından, komisyona seçilen üyelerin görevleri bir yıl olarak belirlenmiştir. Komisyon üyeleri çalışmalarını THD Yönetim Kurulu’nun belirlenmiş olduğu usul ve esaslar doğrultusunda yapmakta olup genel merkeze karşı sorumludur.

SORULARINIZI CEVAPLAMAK İÇİN BURADAYIZ

  a

  What You Need to Know About VoteStart

  The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

   
  2976 Washington St
  San Francisco, CA 94115
   

  Follow us:

  Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

  Fiona Anderwood