Bizi Takip Edin!

Temsilcilerimiz

ÖHDER Temsilcileri Nasıl Seçilir?

ÖHDER Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde temsilci başvuruları alınır. Başvuru süreci sonlandığında, Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilen kişilerce adaylar aranarak sözlü mülakata alınır. İlgili adaylar ile yapılan mülakat görüşmeleri raporlandırılarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu kararıyla mülakatı olumlu değerlendirilen adaylara 1 yıl süreyle üniversitelerinde ÖHDER Temsilcisi olabileceğine dair resmi yazı iletilir. Resmi olarak iletilen yazı sonrasında ilgili ekip arkadaşımız, dernek temsilcisi olarak üniversitesinde derneğimizi 1 yıl süreyle temsil eder.

 

ÖHDER Temsilcisi Kimdir?

ÖHDER Temsilcisi; derneğin tüzüğünü, çalışma alanlarını, misyon ve vizyonunu bilen, gelen soruları cevaplandırabilen ve örgüt amaçları doğrultusunda mesleği ileri götürmek üzere komisyon başlanları, üyeleri ve ekibin tüm bileşenleri ile birlikte etkinlikler yapabilen ve üniversitesinde derneğimizi temsil eden yüzüdür.

 

ÖHDER Temsilcilerinden Neler Beklenmektedir?

ÖHDER Temsilcilerinin;

  • Hemşirelik felsefesini benimseyerek mesleki etik değerlerin bilincinde hemşirelik üst kimliğiyle hareket edebilmesi,
  • Öğrenci Hemşireler Derneği kurumsal kültürünü içselleştirerek; her zaman bir aile olduğumuzun bilincinde olması,
  • Ekip sistem işleyişini aktif olarak sürdürebilmesi,
  • Tüm bunları yaparken üniversitesindeki ÖHDER ekibi ile birlikte öğrenci hemşireleri harekete geçirerek mesleki bilinç oluşturma yolunda sosyal ve bilimsel çalışmalar yapabilmesi beklenmektedir.

 

Yetki ve Sorumluluklar

  • Derneğin tanıtımı amaçlı sunum yapma, stand açma, broşür ve üye formu dağıtma, dernek afişlerini asma, kermes düzenleme,
  • Kongre, konferans, sempozyum, panel, forum, çalıştay, eğitim, kurs düzenleme,
  • Bağımsız olarak veya üniversite işbirliği ile gezi, sosyal faaliyet düzenleme, eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde ortaklık yapma.
  • Tüm bu süreç adımlarında, genel merkez ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürütme.
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood