Bizi Takip Edin!

VİZYONUMUZ

Çağdaş ve yenileşimci düşünceyi, yaşam boyu öğrenme felsefesini ilke edinmiş gönüllü ekip üyeleri ile öğrenci merkezli akademik-klinik iş birliklerine destek olarak, hemşirelik camiasını bir araya getiren bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek; görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde lider hemşireler yetişmesi ve hemşirelik eğitiminin standartlaşması amacına hizmet etmektir.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılaplarını, evrensel etiği esas alan; çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında hemşirelik eğitiminin, felsefesinin, birliğinin gelişmesine hizmet eden, faaliyet alanı doğrultusunda danışmanlığına başvurulan, öğrencilerin birlik içinde hareket etme bilincini destekleyen ve güçlü ekip üyeleriyle ulusal ve uluslararası paydaşlarına öncülük eden bir dernek olarak varlığımızı sürdürmektir.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood