Bizi Takip Edin!

Komisyonlar

Komisyonun amacı, derneğin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak ve aynı bağlamda öğrenci sorunlarının çözümlendirmektir. Bunu sağlamak adına, tüm üniversitelerde ve ulusal ve uluslararası toplantılarda derneğin tanıtımının sağlanması için çalışmalar yürütmektedir. Üniversitelerdeki tanıtımların gerçekleştirilmesi, düzenlenecek olan bilimsel ve sosyal etkinliklerin tanıtımlarının yapılması, yapılan etkinliklerin görünür olmasının sağlanması, öğrencilerin sorunlarını çözümlendirilmesi bu ve benzeri amaçlar çerçevesinde dernek materyallerinin hazırlanmasından sorumludur.

Komisyonun amacı, derneğin etkinliklerinin görsellerini hazırlamak ve bu görsellerin sosyal ağlardan ve resmî web sitesinden paylaşılmasını sağlayarak yapılan çalışmaların görünürlüğünü arttırmak, sağlık alanında çıkarılan yayınları takip etmek ve mümkün olduğunca hemşirelerin ve adaylarının bu kaynaklara ulaşımını kolaylaştırılmak, sağlık ve hemşirelik alanında medyada güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Komisyonun amacı; ilgili adayların teorik bilgisini arttırmak, hemşirelik felsefesini kavrayıp ona yenilikler getirebilecek bir bilinç oluşturmak, kişilerin gerek hemşirelik&sağlık alanında gerekse kendi kişiliklerinde ve becerilerinde istendik seviyelere ivmelendirecek eğitim, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar gerçekleştirmek, bu amaç ve kapsamda yapılan ulusal ve uluslararası tüm toplantıların takibini yaparak katılım sağlamaktır. Sağlık alanındaki sorunlara hemşire gözünden bakarak çözüm üretmek, bunu da ulusal çalıştaylar yaparak gerçekleştirmek gibi görevi de vardır.

Komisyonun amacı; ilgili tüm meslek gruplarının ve adaylarının sosyal bağlamda bir araya gelmesini sağlamaktır. Kahvaltı, akşam yemekleri, piknik, yılbaşı-hemşirelik haftası kutlamaları, paintball, müze & huzurevi ziyaretleri, şehir & mekân gezileri, TV programlarına katılım, spor müsabakaları vb. etkinlikler düzenleyerek hemşirelik öğrencilerini sosyal platformlarda bir araya gelmesini sağlamaktır

Komisyonun amacı, derneğin ilgili uluslararası kuruluşlarla bağlantısını kurarak derneğin uluslararası kimliğini üstlenmektir. Bu bağlamda, yurtdışında bulunan meslek dernekleri ile iletişimi kuvvetlendirerek mesleğin gelişimine ve uluslararası hemşirelik eğitiminin standardizasyonuna hizmet eder. Bunun dışında Türkiye dışındaki ülkelerdeki hemşirelik sistemleri ve hemşirelik eğitimleri farklılıklarını üyelerine aktarır, oradaki eğitimcilerle, çalışanlarla ve öğrencilerle bir araya gelinebilecek programlar düzenler.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood